แกลเลอรี

ส่อง GEN ใหม่เยาวราช จีนเก่าย้าย-ทุนจีนใหม่รุกคืบ

23 รูป
22 ก.พ. 66
582

เยาวราชยุคเปลี่ยนผ่านเจอ Super จีน -we chat pay ทำธุรกิจพัง ทุนจีนใหม่รุกชิงพื้นที่ธุรกิจ ค้าหินสีย่านตึกเหล็ก-หนุนพวกเดียวกัน

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1EY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1O4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1dQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDLH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDNd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDix.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDkm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BaUl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1Hk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1Rq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1fw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDHE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDZ9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDcc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BadD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BaRT.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1K7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1YC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WjcMJPIb1ix.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDQ8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDXK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BDrl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKtMYaKKe3BaW0.jpg

ข่าวสำหรับคุณ