แกลเลอรี

"เบตง" เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวมาเลเซีย บิดมอเตอร์ไซค์เที่ยวไทย

11 รูป
14 มี.ค. 66
159

เบตงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยและชาวต่างชาติ หลังพ้นโควิด-19 ชาวมาเลเซียส่วนหนึ่งนิยมขับขี่รถจักรยานยนต์มาเที่ยวในเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะต้องการชื่นชมบรรยากาศระหว่างทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลายเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ว่าจะคว้าประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKssFttq6r0f2L.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooad.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooO1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1foozJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooVR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooH9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooLB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKssFttq6r0fzu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1foofV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1fooBt.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4WcHMg1foo5I.jpg

ข่าวสำหรับคุณ