เลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศคึกคัก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

เลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศคึกคัก

30 รูป
7 พ.ค. 66
69

การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต ทั่วประเทศ วันที่ 7 พ.ค.2566 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 2,350,969 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,287,045 คน โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา นครศรีธรรมราช ฯลฯ ที่มีคนเดินทางจากภูมิลำเนา มาทำงานและเรียนหนังสือจำนวนมาก

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyiAd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyiNQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyiHF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWsecI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWseok.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWseyQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWsd9M.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWroOf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWror7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWrnx9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyhx1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyiRw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyieC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWseer.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWserr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWse4O.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWroVo.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWroTU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWrocb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWrn1f.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyh0n.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyiE8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4JFbeETAyigj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWsekq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWsevj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWsd5H.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWroYI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWromI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWroiB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJzgdeJwfWrryx.jpg

ข่าวสำหรับคุณ