Bangkok Pride Parade 2023 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

Bangkok Pride Parade 2023

19 รูป
4 มิ.ย. 66
378

กิจกรรมการเดินขบวน เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ รวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศ แสดงความภาคภูมิใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริง ในขณะที่บรรยากาศภายในงาน มีการกางธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวกว่า 144.8 ม. รวมถึงสีสันการแต่งกายแบบจัดเต็มของเหล่า LGBTQ+ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Gender” คือการเพิ่มวาระการขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม พร้อมทั้งร้องขอให้รัฐบาลชุดใหม่ ที่กำลังจัดตั้งขึ้น ขับเคลื่อนกฎหมาย การรับรองเพศสภาพ , การสมรสเท่าเทียม , สิทธิของ Sex Workers และการมีสวัสดิการสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ตามที่หาเสียงเอาไว้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและให้สังคมยอมรับมากขึ้น ที่ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 4 มิ.ย. 66

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpbBC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpa2x.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpahx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpbjx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Feck.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9FeuL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Fdum.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9FeSB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpapE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpaoK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9FeVZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Fels.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9FepS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpayA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpavw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL3eAR7ZaZpbc5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Feey.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Feh7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bHF3MJS9D9Fd0v.jpg

ข่าวสำหรับคุณ