นาทีประวัติศาสตร์ ประกาศขี้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" มรดกโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

นาทีประวัติศาสตร์ ประกาศขี้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" มรดกโลก

19 รูป
19 ก.ย. 66
399

วินาทีประวัติศาสตร์ ประกาศขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXRvB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXR8a.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXSHx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXi2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXdT.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXqa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJYKZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXRxn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXSCv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXSLa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXk6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXxz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXw3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXR4D.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXSGr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8beskWmAXSPW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJXam.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJX2E.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbjg0GJW5iJYGo.jpg

ข่าวสำหรับคุณ