แกลเลอรี

อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เต็มห้องประชุม

34 รูป
4 เม.ย. 67
143

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 วันที่ 3-4 เม.ย.2567

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zIyM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zJBl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zJLm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcbW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcbo.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcSx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKbyY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKoI3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKn4U.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKnsO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fK6Gj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fK6Us.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zI3I.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zJCp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zILX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcTY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcHA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcOq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKoPA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKoDc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKn1c.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKnpx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fK54F.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zI7l.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zJGi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpT9RNIg3zIRq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcjU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKcDP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKb0q.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKoLA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKoBb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fKnv8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fK6DU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSmhBEPN0fK57K.jpg

ข่าวสำหรับคุณ