แกลเลอรี

ปฏิบัติการจับลิง จ.ลพบุรี

20 รูป
31 พ.ค. 67
267

เปิดปฏิบัติการปิดเมืองจับลิงลพบุรี 24-28 พ.ค.2567 เป้าหมายจำนวน 300 ตัว โดยจะนำไปทำหมันก่อนเข้าบ้านใหม่ที่สวนลิงโพธิ์เก้าต้น

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG8zt.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG9Q0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG9XR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHYp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zH3m.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHAf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6z4rC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG89a.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG9Nh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHi7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHdy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHpk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHEN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6z43J.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG84s.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpTqWvQVbG9Z8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHnP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHyI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6zHwL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSlQ59Jef6z4uo.jpg

ข่าวสำหรับคุณ