4-ประเด็นหลักหาเรือประชุม-APEC.jpg

4 ประเด็นหลักหารือในการประชุม APEC 2022

15 พ.ย. 65

ครั้งแรกในรอบ 19 ปี หลังไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2546 และเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 14-19 พ.ย. 65 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  กำหนด 4 ประเด็นหลัก ๆ ในการหารือ คือ

  1. แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลัง โควิด-19 ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย 
  2. ผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อให้เอเปคมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ด้วย
  3. แนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาค 
  4. แนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจ

การจัดประชุมเอเปค ครั้งนี้นับเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “green meeting” และยังได้นำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย ของที่ระลึก และการแสดงทางวัฒนธรรม ที่ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model : เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งเน้นส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

  • เกาะติดรายงานข่าวการประชุม APEC 2022 กับ Thai PBS ได้ทาง www.thaipbs.or.th/APEC2022

4 ประเด็นหลักหารือในการประชุม APEC 2022

15 พ.ย. 65

ครั้งแรกในรอบ 19 ปี หลังไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2546 และเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 14-19 พ.ย. 65 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  กำหนด 4 ประเด็นหลัก ๆ ในการหารือ คือ

  1. แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลัง โควิด-19 ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย 
  2. ผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อให้เอเปคมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ด้วย
  3. แนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาค 
  4. แนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจ

การจัดประชุมเอเปค ครั้งนี้นับเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “green meeting” และยังได้นำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย ของที่ระลึก และการแสดงทางวัฒนธรรม ที่ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model : เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งเน้นส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

  • เกาะติดรายงานข่าวการประชุม APEC 2022 กับ Thai PBS ได้ทาง www.thaipbs.or.th/APEC2022