บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

รับสมัครเลือกตั้ง อบต.และ ส.อบต.วันแรกคึกคัก

หน้ารายการ
11 ต.ค. 64

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศวันแรก และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงถึง 34 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่มากกว่า 4 ล้านคน ถ้าดูงบประมาณปี 2564 ที่ อบต.และเทศบาลตำบลจะได้รับอุดหนุนสูงกว่า 220,000 ล้าน ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

รับสมัครเลือกตั้ง อบต.และ ส.อบต.วันแรกคึกคัก

11 ต.ค. 64

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศวันแรก และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงถึง 34 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่มากกว่า 4 ล้านคน ถ้าดูงบประมาณปี 2564 ที่ อบต.และเทศบาลตำบลจะได้รับอุดหนุนสูงกว่า 220,000 ล้าน ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด