บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

ท้องถิ่นกำกับโรงงาน

หน้ารายการ
10 พ.ย. 64

การถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงาน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญ เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ต้องคำนึงถึงความพร้อมของท้องถิ่นด้วย ไม่เช่นนั้น ผลที่ตั้งใจไว้ อาจกลายเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต โดยประเด็นสำคัญที่ต้องช่วยให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง คือ ความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือที่จำเป็น ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

ท้องถิ่นกำกับโรงงาน

10 พ.ย. 64

การถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงาน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญ เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ต้องคำนึงถึงความพร้อมของท้องถิ่นด้วย ไม่เช่นนั้น ผลที่ตั้งใจไว้ อาจกลายเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต โดยประเด็นสำคัญที่ต้องช่วยให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง คือ ความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือที่จำเป็น ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด