A Life on the Road  ถนน คน ชีวิต
A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า

หน้ารายการ
13 พ.ค. 65

ชมพืชพรรณสุดประหลาดจากทั่วโลกใน สวนพฤกษศาสตร์จีลอง เช่น ต้นเลือดมังกร (Dragon Blood Tree), ต้นดาร์ลิงโทเนีย (ลิลลีงูเห่า) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายงูเห่าและมีพิษร้ายในการสังหารเหยื่อ รวมถึงต้นขวด (Bottle Tree) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายต้นโบแอ็บ (Boab Tree) พืชท้องถิ่นของภูมิภาคคิมเบอร์ลี ที่ได้ฉายา “ต้นไม้แห่งชีวิต” เพราะทุกส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้

และบางต้นยังเป็นจารึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น ต้น Gregory Tree จากตำนานนักสำรวจ Augustus Gregory ทำให้เกิดชื่อสายพันธุ์อะแดนโซเนีย เกรกอรี (Adansonia Gregorii) ไปจนถึงชื่ออุทยานแห่งชาติ Judbarra Gregory ศึกษาพืชเฉพาะถิ่นของ อุทยานแห่งชาติสเทิร์ลลิงเรนจ์ (Stirling Range National Park) ที่อัดแน่นไปด้วยพืชกว่า 1,500 สายพันธุ์ และในจำนวนนั้น มีถึง 87 สายพันธุ์ที่พบเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น

ระหว่างทางพบต้นไม้กลุ่มยูคาลิปตัสสกุลหนึ่งที่ชื่อว่า ต้นเลือด หรือ ต้นเรดกัม (Red Gum) ที่มียางสีแดงไหลออกมาเหมือนกำลังหลั่งเลือด เมื่อเดินสูงขึ้นไปจนถึงโซนยอดเขา จะพบกับพืชอีกกลุ่มที่เรียกว่า พืชภูเขา (Montane Plant) เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมแบบอัลไพน์ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น จึงเป็นเขตชุมชนของพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ ยังได้พบซากต้นไม้ที่ล้มตายจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือภัยแล้งรุนแรง และโรคระบาดในพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่า ไฟทอปธอรา ซินนาโมมิ ซึ่งมีความร้ายกาจคล้ายการแพร่เชื้อโควิด-19 และมนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในพาหะได้

จากนั้นไปปีนต้นไม้สังเกตไฟป่าที่สูงที่สุดในโลกที่ ต้นเดฟอีวานส์ (Dave Evans Bicentennial Tree) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองออสเตรเลียครบรอบ 200 ปี ด้วยความสูงถึง 75 เมตร และ ต้นกลอสเตอร์ (Gloucester Tree) ที่สูงรองเป็นอันดับสอง มีหอสังเกตการณ์บนต้นไม้เป็นเสมือนดวงตาแห่งป่า เพราะความสูงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็นควันไฟได้ทั่วบริเวณ ทุกวันนี้หอสังเกตบนต้นไม้ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันไฟป่าแล้ว

ในขณะที่ภูมิปัญญาของชาวอะบอริจินที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ คือการตั้งใจเผาป่าที่เรียกว่า Cool Burn โดยจะเผาในช่วงต้นฤดูแล้ง เพื่อไม่ให้พืชสะสมตัวมากเกินไปจนกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่ไฟป่าขนาดใหญ่

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.55 - 11.45 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า

13 พ.ค. 65

ชมพืชพรรณสุดประหลาดจากทั่วโลกใน สวนพฤกษศาสตร์จีลอง เช่น ต้นเลือดมังกร (Dragon Blood Tree), ต้นดาร์ลิงโทเนีย (ลิลลีงูเห่า) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายงูเห่าและมีพิษร้ายในการสังหารเหยื่อ รวมถึงต้นขวด (Bottle Tree) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายต้นโบแอ็บ (Boab Tree) พืชท้องถิ่นของภูมิภาคคิมเบอร์ลี ที่ได้ฉายา “ต้นไม้แห่งชีวิต” เพราะทุกส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้

และบางต้นยังเป็นจารึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น ต้น Gregory Tree จากตำนานนักสำรวจ Augustus Gregory ทำให้เกิดชื่อสายพันธุ์อะแดนโซเนีย เกรกอรี (Adansonia Gregorii) ไปจนถึงชื่ออุทยานแห่งชาติ Judbarra Gregory ศึกษาพืชเฉพาะถิ่นของ อุทยานแห่งชาติสเทิร์ลลิงเรนจ์ (Stirling Range National Park) ที่อัดแน่นไปด้วยพืชกว่า 1,500 สายพันธุ์ และในจำนวนนั้น มีถึง 87 สายพันธุ์ที่พบเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น

ระหว่างทางพบต้นไม้กลุ่มยูคาลิปตัสสกุลหนึ่งที่ชื่อว่า ต้นเลือด หรือ ต้นเรดกัม (Red Gum) ที่มียางสีแดงไหลออกมาเหมือนกำลังหลั่งเลือด เมื่อเดินสูงขึ้นไปจนถึงโซนยอดเขา จะพบกับพืชอีกกลุ่มที่เรียกว่า พืชภูเขา (Montane Plant) เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมแบบอัลไพน์ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น จึงเป็นเขตชุมชนของพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ ยังได้พบซากต้นไม้ที่ล้มตายจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือภัยแล้งรุนแรง และโรคระบาดในพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่า ไฟทอปธอรา ซินนาโมมิ ซึ่งมีความร้ายกาจคล้ายการแพร่เชื้อโควิด-19 และมนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในพาหะได้

จากนั้นไปปีนต้นไม้สังเกตไฟป่าที่สูงที่สุดในโลกที่ ต้นเดฟอีวานส์ (Dave Evans Bicentennial Tree) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองออสเตรเลียครบรอบ 200 ปี ด้วยความสูงถึง 75 เมตร และ ต้นกลอสเตอร์ (Gloucester Tree) ที่สูงรองเป็นอันดับสอง มีหอสังเกตการณ์บนต้นไม้เป็นเสมือนดวงตาแห่งป่า เพราะความสูงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็นควันไฟได้ทั่วบริเวณ ทุกวันนี้หอสังเกตบนต้นไม้ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันไฟป่าแล้ว

ในขณะที่ภูมิปัญญาของชาวอะบอริจินที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ คือการตั้งใจเผาป่าที่เรียกว่า Cool Burn โดยจะเผาในช่วงต้นฤดูแล้ง เพื่อไม่ให้พืชสะสมตัวมากเกินไปจนกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่ไฟป่าขนาดใหญ่

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน Tree Talk เรื่องราวของผืนป่า วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.55 - 11.45 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live