A Life on the Road  ถนน คน ชีวิต
A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

หน้ารายการ
24 ต.ค. 65

สำรวจอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงเวลาที่แตกต่าง ในฤดูหนาวผู้เข้าชมไม่สามารถขับรถส่วนตัวเข้าไปในอุทยานได้ ต้องใช้พาหนะที่สามารถตะลุยหิมะอย่าง สโนว์โมบิล (Snowmobile) ซึ่งมีทั้งแบบไปเป็นหมู่คณะกับทัวร์ หรือแบบเช่าขี่ด้วยตัวเองบนเส้นทางนอกอุทยานแห่งชาติ หรือไปกับทัวร์เฉพาะกิจด้วยพาหนะคลาสสิคที่เรียกว่า Red coach

ระหว่างทางจะได้พบ ควายไบซัน ในสภาพขนยาวหนา เพราะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหนาว โดยอาศัยไออุ่นจากน้ำพุร้อน ต่างจากไบซันที่ผลัดขนและให้กำเนิดลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เริ่มออกมาหากินอีกครั้งหลังจากจำศีลมายาวนาน

ศึกษาเรื่องราวของ แหล่งความร้อน (Thermal Feature) ในอุทยานทั้ง 4 แบบ ได้แก่ บ่อโคลนเดือด หรือ พุโคลน (Mud pot), บ่อไอเดือด หรือ พุแก๊ส (Steam Vents หรือ Fumarole), ไกเซอร์ (Geyser), บ่อน้ำพุร้อน (Hot Spring) ซึ่งล้วนสวยงามแต่เป็นอันตราย ทางอุทยานฯ จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

24 ต.ค. 65

สำรวจอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงเวลาที่แตกต่าง ในฤดูหนาวผู้เข้าชมไม่สามารถขับรถส่วนตัวเข้าไปในอุทยานได้ ต้องใช้พาหนะที่สามารถตะลุยหิมะอย่าง สโนว์โมบิล (Snowmobile) ซึ่งมีทั้งแบบไปเป็นหมู่คณะกับทัวร์ หรือแบบเช่าขี่ด้วยตัวเองบนเส้นทางนอกอุทยานแห่งชาติ หรือไปกับทัวร์เฉพาะกิจด้วยพาหนะคลาสสิคที่เรียกว่า Red coach

ระหว่างทางจะได้พบ ควายไบซัน ในสภาพขนยาวหนา เพราะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหนาว โดยอาศัยไออุ่นจากน้ำพุร้อน ต่างจากไบซันที่ผลัดขนและให้กำเนิดลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เริ่มออกมาหากินอีกครั้งหลังจากจำศีลมายาวนาน

ศึกษาเรื่องราวของ แหล่งความร้อน (Thermal Feature) ในอุทยานทั้ง 4 แบบ ได้แก่ บ่อโคลนเดือด หรือ พุโคลน (Mud pot), บ่อไอเดือด หรือ พุแก๊ส (Steam Vents หรือ Fumarole), ไกเซอร์ (Geyser), บ่อน้ำพุร้อน (Hot Spring) ซึ่งล้วนสวยงามแต่เป็นอันตราย ทางอุทยานฯ จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live