ตรงประเด็น - "สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต

หน้ารายการ
4 ม.ค. 66

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 4 ม.ค. 66

  • ขานรับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ความหวังหมุนเวียนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แต่ยังพบช่องโหว่อุตสาหกรรมรีไซเคิล
  • รู้จักภัย "สาร POPs" มลพิษตกค้าง กระทบห่วงโซ่อาหาร ความเสี่ยงสุขภาพ พื้นที่อุตสาหกรรม
  • นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม แนะเดินหน้า BCG ต้องไปพร้อมกับมาตรการติดตาม ป้องกันที่เข้มข้น

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
21 พ.ย. 65
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
22 พ.ย. 65
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
23 พ.ย. 65
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
24 พ.ย. 65
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
25 พ.ย. 65
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
28 พ.ย. 65
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
29 พ.ย. 65
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
1 ธ.ค. 65
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
2 ธ.ค. 65
"ดิน" แก้หนี้
"ดิน" แก้หนี้
5 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
7 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
8 ธ.ค. 65
แก้หนี้ แก้จน
แก้หนี้ แก้จน
9 ธ.ค. 65
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
13 ธ.ค. 65
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
14 ธ.ค. 65
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
15 ธ.ค. 65
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
16 ธ.ค. 65
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
19 ธ.ค. 65
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
20 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
21 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
22 ธ.ค. 65
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
23 ธ.ค. 65
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
26 ธ.ค. 65
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
27 ธ.ค. 65
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
28 ธ.ค. 65
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
29 ธ.ค. 65
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
3 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
4 ม.ค. 66
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
5 ม.ค. 66
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
6 ม.ค. 66

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
ภาษีที่ดิน จุดจบ "โฉนดชุมชน"?
21 พ.ย. 65
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
"ประกันภัยพืชผล" ทางเลือก พ้นวังวนหนี้เกษตรกร?
22 พ.ย. 65
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
"ยุทธการปลดหนี้" ปลดภาระคนไทย
23 พ.ย. 65
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
วิเคราะห์ "สื่อ-สาร" พรรคการเมือง นโยบายสู่ประชาชน
24 พ.ย. 65
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว
25 พ.ย. 65
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
ภาระแพทย์ (48 ชม.)
28 พ.ย. 65
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น?
29 พ.ย. 65
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
HIV ไม่ตัดโอกาสการทำงาน
1 ธ.ค. 65
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
ไม่แก้หนี้ ไม่แก้จน
2 ธ.ค. 65
"ดิน" แก้หนี้
"ดิน" แก้หนี้
5 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล คลี่ปมพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
7 ธ.ค. 65
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
อนาคตวิถีชาติพันธุ์ชาวเล ความหวัง โอกาส พื้นที่คุ้มครองชาติพันธุ์
8 ธ.ค. 65
แก้หนี้ แก้จน
แก้หนี้ แก้จน
9 ธ.ค. 65
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
ทลายข้อจำกัด คนไร้สัญชาติ
13 ธ.ค. 65
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
อากาศเปลี่ยน เกษตรกรแปรปรวน
14 ธ.ค. 65
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
ยุติข้อพิพาทเกาะหลีเป๊ะ
15 ธ.ค. 65
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
ทางเลือกแก้วิกฤตชายหาด
16 ธ.ค. 65
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
ศึก "ค่าแรง" ลดภาระชีวิตแรงงาน
19 ธ.ค. 65
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
"ขยะ" ภัยคุกคาม บางปะกง - อ่าวไทย
20 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ
21 ธ.ค. 65
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
สาธารณสุขข้ามสัญชาติ Ep.2
22 ธ.ค. 65
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
ความหวัง โรงเรียนข้ามขอบ
23 ธ.ค. 65
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
ก้าวให้พ้น "จักรวาลความจน"
26 ธ.ค. 65
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
ทางสาธารณประโยชน์ "คนหลีเป๊ะ"
27 ธ.ค. 65
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
ก้าวพ้นต่าง GEN จุดเปราะบาง "สังคมสูงวัย"
28 ธ.ค. 65
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
เฉลิมฉลอง "เทศกาลข้าวใหม่" จ.เชียงราย
29 ธ.ค. 65
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
"อุบัติเหตุ" ปัจจัย "อายุขัย" สั้น
3 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
"สาร POPs" มลพิษตกค้าง ห่วงโซ่ชีวิต
4 ม.ค. 66
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
รับมือนักท่องเที่ยวจีน คุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจ
5 ม.ค. 66
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
มองโอกาส "พื้นที่สีเขียว" เพิ่มปอดคนเมือ
6 ม.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย