ที่นี่บ้านเรา
ที่นี่บ้านเรา

เรียน เป็น เล่น ไร่ส้มวิทยา

หน้ารายการ
6 ก.พ. 66

เปลี่ยน "เรียน" เป็น "เล่น" เน้นความสุข เพื่อร่วมค้นหาศักยภาพเด็กชายขอบที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทีมดูบ้านเราคุณวรวุฒิ ชูชัย พาไปติดตามเรื่องราวรูปแบบการสอนที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กในไร่ส้ม ที่ติดตามผู้ปกครองและครอบครัวมาทำงานในไร่ ซึ่งเด็ก ๆ จำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เข้าโรงเรียนและหลุดออกจากระบบการศึกษา การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต และเน้นทักษะอาชีพจึงเป็นโอกาสสำคัญที่เสริมพลังให้เด็ก ๆ ในไร่ส้มพร้อมเผชิญโลกกว้าง

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา ตอน กลับสู่สามัญ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เรียน เป็น เล่น ไร่ส้มวิทยา

6 ก.พ. 66

เปลี่ยน "เรียน" เป็น "เล่น" เน้นความสุข เพื่อร่วมค้นหาศักยภาพเด็กชายขอบที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทีมดูบ้านเราคุณวรวุฒิ ชูชัย พาไปติดตามเรื่องราวรูปแบบการสอนที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กในไร่ส้ม ที่ติดตามผู้ปกครองและครอบครัวมาทำงานในไร่ ซึ่งเด็ก ๆ จำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เข้าโรงเรียนและหลุดออกจากระบบการศึกษา การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต และเน้นทักษะอาชีพจึงเป็นโอกาสสำคัญที่เสริมพลังให้เด็ก ๆ ในไร่ส้มพร้อมเผชิญโลกกว้าง

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา ตอน กลับสู่สามัญ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ที่นี่บ้านเรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

ที่นี่บ้านเรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด