Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

เหมาะสมหรือไม่ ? สร้างอ่างเก็บน้ำในป่ามรดกโลก

หน้ารายการ
10 มี.ค. 65

กรมชลประทานมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่ามรดกโลก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง แต่การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจทำให้น้ำท่วมชุมชนบ้านพุระกำ ที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินของชาวกะเหรี่ยง ชาวบ้านพุระกำจึงได้คัดค้านโครงการนี้

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เหมาะสมหรือไม่ ? สร้างอ่างเก็บน้ำในป่ามรดกโลก

10 มี.ค. 65

กรมชลประทานมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่ามรดกโลก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง แต่การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจทำให้น้ำท่วมชุมชนบ้านพุระกำ ที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินของชาวกะเหรี่ยง ชาวบ้านพุระกำจึงได้คัดค้านโครงการนี้

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด