สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส
สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส

ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)

หน้ารายการ
6 เม.ย. 67

“ความตายคืออะไร + ทำไมถึงกลัวตาย”

เล่าเรื่องราวชีวิตช่วงท้ายของท่านพุทธทาส ประมาณปี 2534-2536 เกี่ยวกับหลักธรรม คำสอน ที่เกี่ยวกับความตายที่ท่านได้เทศนา บันทึก หรือ สื่อ ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยท่านได้อธิบายความตายไว้ 2 แบบคือ ความตายในภาษาคน และความตายในภาษาธรรม และเหตุที่กลัวตายเพราะตัณหาอุปาทาน การยึดถือว่า ตัวกู ของกู

“ทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตาย”

เล่าเหตุการณ์การใช้ความป่วยไข้ที่เข้าใกล้ความตายมาเนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ความตาย คือเหตุการณ์ท่านป่วยด้วยโรคหัวใจวายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่อาจเสียชีวิตได้ทุกขณะ ในเดือนตุลาคม 2534 ท่านปฏิเสธที่จะไปรักษาในโรงพยาบาล ยืนกรานที่จะเยียวยาที่สวนโมกข์ โดยให้เหตุผลว่า “อาตมาอยากให้การอาพาธและการดูแลรักษานั้นเป็นไปแบบธรรมชาติ ธรรมดา ๆ เหมือนกับการอาพาธของพระสงฆ์ทั่วไปในสมัยพุทธกาล และขอใช้แผ่นดินนี้เป็นโรงพยาบาล ท่านยังกล่าวอีกว่า การเรียนรู้ชีวิตใกล้ตาย ทำให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น เราจะศึกษาความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ ให้มันชัดเจน ไม่สบายทุกที ก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกัน

ติดตามชมสารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 05.00 - 05.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)

6 เม.ย. 67

“ความตายคืออะไร + ทำไมถึงกลัวตาย”

เล่าเรื่องราวชีวิตช่วงท้ายของท่านพุทธทาส ประมาณปี 2534-2536 เกี่ยวกับหลักธรรม คำสอน ที่เกี่ยวกับความตายที่ท่านได้เทศนา บันทึก หรือ สื่อ ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยท่านได้อธิบายความตายไว้ 2 แบบคือ ความตายในภาษาคน และความตายในภาษาธรรม และเหตุที่กลัวตายเพราะตัณหาอุปาทาน การยึดถือว่า ตัวกู ของกู

“ทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตาย”

เล่าเหตุการณ์การใช้ความป่วยไข้ที่เข้าใกล้ความตายมาเนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ความตาย คือเหตุการณ์ท่านป่วยด้วยโรคหัวใจวายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่อาจเสียชีวิตได้ทุกขณะ ในเดือนตุลาคม 2534 ท่านปฏิเสธที่จะไปรักษาในโรงพยาบาล ยืนกรานที่จะเยียวยาที่สวนโมกข์ โดยให้เหตุผลว่า “อาตมาอยากให้การอาพาธและการดูแลรักษานั้นเป็นไปแบบธรรมชาติ ธรรมดา ๆ เหมือนกับการอาพาธของพระสงฆ์ทั่วไปในสมัยพุทธกาล และขอใช้แผ่นดินนี้เป็นโรงพยาบาล ท่านยังกล่าวอีกว่า การเรียนรู้ชีวิตใกล้ตาย ทำให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น เราจะศึกษาความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ ให้มันชัดเจน ไม่สบายทุกที ก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกัน

ติดตามชมสารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 05.00 - 05.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส

ล่าสุด
กำลังเล่น...
ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)
ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)
6 เม.ย. 67
ตอนที่ 2 ยื้อความตาย (ว่าด้วยเรื่องตาย-ไม่ตาย)
ตอนที่ 2 ยื้อความตาย (ว่าด้วยเรื่องตาย-ไม่ตาย)
7 เม.ย. 67
ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ตายดี (ว่าด้วยเรื่องดอกผลจากการตายของท่านพุทธทาส)
ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ตายดี (ว่าด้วยเรื่องดอกผลจากการตายของท่านพุทธทาส)
13 เม.ย. 67

สารคดี เสรีภาพ บนความตาย 30 ปี พุทธทาส

ล่าสุด
กำลังเล่น...
ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)
ตอนที่ 1 ก่อนมรณภาพ (ว่าด้วยเรื่องตายก่อนตาย)
6 เม.ย. 67
ตอนที่ 2 ยื้อความตาย (ว่าด้วยเรื่องตาย-ไม่ตาย)
ตอนที่ 2 ยื้อความตาย (ว่าด้วยเรื่องตาย-ไม่ตาย)
7 เม.ย. 67
ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ตายดี (ว่าด้วยเรื่องดอกผลจากการตายของท่านพุทธทาส)
ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ตายดี (ว่าด้วยเรื่องดอกผลจากการตายของท่านพุทธทาส)
13 เม.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย