เช็ก ชัวร์ ชอป
เช็ก ชัวร์ ชอป

วีลแชร์ ตัวช่วยสำหรับผู้มีปัญหาในการเดิน

หน้ารายการ
8 พ.ย. 65

"วีลแชร์" หรือ "รถเข็นนั่ง" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ การเลือกวีลแชร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวก แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้มีปัญหาในการเดินอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเสนอเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดทำให้มีสินค้ามากมายที่อาจจะดีหรือไม่ดี

ติดตามรายการเช็ก ชัวร์ ชอป วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 17.25 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วีลแชร์ ตัวช่วยสำหรับผู้มีปัญหาในการเดิน

8 พ.ย. 65

"วีลแชร์" หรือ "รถเข็นนั่ง" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ การเลือกวีลแชร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวก แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้มีปัญหาในการเดินอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเสนอเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดทำให้มีสินค้ามากมายที่อาจจะดีหรือไม่ดี

ติดตามรายการเช็ก ชัวร์ ชอป วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 17.25 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live