COME HOME บ้านที่กลับมา
COME HOME บ้านที่กลับมา

การุญ เจียมวิริยะเสถียร : กลับบ้านมาวาดเมือง

หน้ารายการ
26 ต.ค. 65

ภาพทรงจำวัยเด็กของ “ชิว - การุญ เจียมวิริยะเสถียร” บนขบวนรถไฟที่แล่นผ่านช่วงตึกต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่จังหวัดชุมพร เพื่อเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ของเขา เป็นจุดประกายฝันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาวาดภาพตึก บ้านเมือง และใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ เพื่อบันทึกความทรงจำของเมืองผ่านปลายปากกา

“ชิว” เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ และเริ่มต้นวาดภาพย่านต่าง ๆ ก่อนจะเริ่มวาดเมืองอยุธยา เมืองเชียงใหม่ เมืองภูเก็ต เมืองอุบลราชธานี และเมืองชินจูกุ ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นศิลปินด้านการวาดภาพผังเมือง ด้วยการลงรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ในนาม ZilluStation

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน การุญ เจียมวิริยะเสถียร : กลับบ้านมาวาดเมือง วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

การุญ เจียมวิริยะเสถียร : กลับบ้านมาวาดเมือง

26 ต.ค. 65

ภาพทรงจำวัยเด็กของ “ชิว - การุญ เจียมวิริยะเสถียร” บนขบวนรถไฟที่แล่นผ่านช่วงตึกต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่จังหวัดชุมพร เพื่อเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ของเขา เป็นจุดประกายฝันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาวาดภาพตึก บ้านเมือง และใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ เพื่อบันทึกความทรงจำของเมืองผ่านปลายปากกา

“ชิว” เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ และเริ่มต้นวาดภาพย่านต่าง ๆ ก่อนจะเริ่มวาดเมืองอยุธยา เมืองเชียงใหม่ เมืองภูเก็ต เมืองอุบลราชธานี และเมืองชินจูกุ ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นศิลปินด้านการวาดภาพผังเมือง ด้วยการลงรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ในนาม ZilluStation

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน การุญ เจียมวิริยะเสถียร : กลับบ้านมาวาดเมือง วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด