กินอยู่คือ
กินอยู่คือ

ขนมพื้นถิ่น ชาวลาวเวียงบ้านดอนคา

หน้ารายการ
1 ต.ค. 65

ชวนเข้าครัวกับแขกรับเชิญ คุณกาญจนา ศรีสุราษฎร์ ชาวลาวเวียง บ้านดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นำขนมพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงอย่าง "ข้าวตอกแตก" หรือ "กระยาสารท" ขนมในประเพณีสำคัญอย่างสารทลาว ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 และทำ "ขนมก้นกระทะ" ขนมหวานโบราณ ที่ใช้เพียงวัตถุดิบที่อยู่ติดครัว

สูตรเด็ดจากรายการ : ข้าวตอกแตก

สูตรเด็ดจากรายการ : ขนมก้นกระทะ

ติดตามวัฒนธรรมอาหารของชาวลาวเวียงได้ในรายการกินอยู่คือ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ขนมพื้นถิ่น ชาวลาวเวียงบ้านดอนคา

1 ต.ค. 65

ชวนเข้าครัวกับแขกรับเชิญ คุณกาญจนา ศรีสุราษฎร์ ชาวลาวเวียง บ้านดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นำขนมพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงอย่าง "ข้าวตอกแตก" หรือ "กระยาสารท" ขนมในประเพณีสำคัญอย่างสารทลาว ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 และทำ "ขนมก้นกระทะ" ขนมหวานโบราณ ที่ใช้เพียงวัตถุดิบที่อยู่ติดครัว

สูตรเด็ดจากรายการ : ข้าวตอกแตก

สูตรเด็ดจากรายการ : ขนมก้นกระทะ

ติดตามวัฒนธรรมอาหารของชาวลาวเวียงได้ในรายการกินอยู่คือ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด