กินอยู่คือ
กินอยู่คือ

​สูตรลับออนไลน์ : ขนมตดหมา, ข้าวต้มใบมะพร้าว

หน้ารายการ
3 ก.ย. 65

ตามเข้าครัวมาทำขนมจากวัฒนธรรมเขมรทั้ง ขนมตดหมา หรือเวือระพอม เป็นขนมห่อใบตองยางที่ทำจากรากต้นตดหมา และข้าวต้มใบมะพร้าว หรืออันซอม สเลิ๊กโดง ขนมที่มีความสำคัญทางงานบุญ

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

​สูตรลับออนไลน์ : ขนมตดหมา, ข้าวต้มใบมะพร้าว

3 ก.ย. 65

ตามเข้าครัวมาทำขนมจากวัฒนธรรมเขมรทั้ง ขนมตดหมา หรือเวือระพอม เป็นขนมห่อใบตองยางที่ทำจากรากต้นตดหมา และข้าวต้มใบมะพร้าว หรืออันซอม สเลิ๊กโดง ขนมที่มีความสำคัญทางงานบุญ

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด