กินอยู่คือ
กินอยู่คือ

สูตรลับออนไลน์ : ส่าจ๊อย และน้ำแกงส่าจ๊อย

หน้ารายการ
7 ก.ค. 65

เข้าครัวมาทำอาหารจานพิเศษของชาวลาหู่ ที่นิยมทำในพิธีกรรมสำคัญของชาวลาหู่ เช่น กินข้าวใหม่ ปีใหม่ มีชื่อว่า "ส่าจ๊อย" ที่ใช้เนื้อหมูผสมสมุนไพรและเปลือกไม้หลากชนิด นำมาห่อกับใบไม้

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

สูตรลับออนไลน์ : ส่าจ๊อย และน้ำแกงส่าจ๊อย

7 ก.ค. 65

เข้าครัวมาทำอาหารจานพิเศษของชาวลาหู่ ที่นิยมทำในพิธีกรรมสำคัญของชาวลาหู่ เช่น กินข้าวใหม่ ปีใหม่ มีชื่อว่า "ส่าจ๊อย" ที่ใช้เนื้อหมูผสมสมุนไพรและเปลือกไม้หลากชนิด นำมาห่อกับใบไม้

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด