กินอยู่คือ
กินอยู่คือ

​สูตรลับออนไลน์ : ลาบเทา และแกงผำ

หน้ารายการ
5 พ.ย. 65

ชวนมาทำอาหารชาวลาวเวียง ที่นำวัตถุดิบอย่าง “เทา” สาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในน้ำสะอาดเท่านั้น มาทำเป็นอาหารพื้นถิ่น “ลาบเทา” และนำอีกหนึ่งวัตถุดิบเด็ด อย่าง “ผำ” มาทำแกงผำ รสชาติแบบชาวลาวเวียง

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

​สูตรลับออนไลน์ : ลาบเทา และแกงผำ

5 พ.ย. 65

ชวนมาทำอาหารชาวลาวเวียง ที่นำวัตถุดิบอย่าง “เทา” สาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในน้ำสะอาดเท่านั้น มาทำเป็นอาหารพื้นถิ่น “ลาบเทา” และนำอีกหนึ่งวัตถุดิบเด็ด อย่าง “ผำ” มาทำแกงผำ รสชาติแบบชาวลาวเวียง

ชมรายการกินอยู่คือย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/EatamAre

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด

กินอยู่คือ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - ล่าสุด