เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

ทำความเข้าใจ ประกันภัยเพื่อการเกษตร

หน้ารายการ
5 ธ.ค. 65

เราคงจะเคยได้ยินรูปแบบการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยการเดินทาง แต่น้อยคนที่จะรู้จัก “การประกันภัยเพื่อการเกษตร” แล้วการประกันภัยเพื่อการเกษตรคืออะไร ? มีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างไรบ้าง เงื่อนไขการประกันภัยครอบคลุมการคุ้มครองจากภัยอะไรบ้าง แล้วในสหรัฐอเมริกาและจีน 2 ประเทศที่มีการทำประกันภัยมากที่สุด มีวิธีในการผลักดันให้เกษตรกรหันมาทำประกันภัยการเกษตรได้อย่างไร ?

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ทำความเข้าใจ ประกันภัยเพื่อการเกษตร วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

ทำความเข้าใจ ประกันภัยเพื่อการเกษตร

5 ธ.ค. 65

เราคงจะเคยได้ยินรูปแบบการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยการเดินทาง แต่น้อยคนที่จะรู้จัก “การประกันภัยเพื่อการเกษตร” แล้วการประกันภัยเพื่อการเกษตรคืออะไร ? มีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างไรบ้าง เงื่อนไขการประกันภัยครอบคลุมการคุ้มครองจากภัยอะไรบ้าง แล้วในสหรัฐอเมริกาและจีน 2 ประเทศที่มีการทำประกันภัยมากที่สุด มีวิธีในการผลักดันให้เกษตรกรหันมาทำประกันภัยการเกษตรได้อย่างไร ?

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ทำความเข้าใจ ประกันภัยเพื่อการเกษตร วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด