รู้สู้ภัยแล้ง
รู้สู้ภัยแล้ง

ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 59)

หน้ารายการ
11 มี.ค. 59
  • แผนการจัดการน้ำประปา จ.เชียงใหม่
  • ผันน้ำปิงรับมือภัยแล้ง
  • ปราชญ์ชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Liveติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/Watersharing

ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 59)

11 มี.ค. 59
  • แผนการจัดการน้ำประปา จ.เชียงใหม่
  • ผันน้ำปิงรับมือภัยแล้ง
  • ปราชญ์ชาวบ้านรับมือภัยแล้ง

ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Liveติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/Watersharing