รู้สู้ภัยแล้ง
รู้สู้ภัยแล้ง

ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 59)

หน้ารายการ
14 มี.ค. 59
  • 10 อำเภอ จ.สุพรรณบุรี ขาดแคลนน้ำประปา
  • ไทยพีบีเอสเตรียมจัดกิจกรรมค่ายนกอาสาสู้ภัยแล้ง
  • ปฎิบัติการฝนหลวงไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live ติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/Watersharing

ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 59)

14 มี.ค. 59
  • 10 อำเภอ จ.สุพรรณบุรี ขาดแคลนน้ำประปา
  • ไทยพีบีเอสเตรียมจัดกิจกรรมค่ายนกอาสาสู้ภัยแล้ง
  • ปฎิบัติการฝนหลวงไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live ติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/Watersharing