บินสิ
บินสิ

เมืองแสงแห่งการเรียนรู้

หน้ารายการ
26 ก.ค. 63

City of Lights : ประเทศออสเตรีย เมืองกลาส

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “เมือง” เป็นเช่นไร ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนที่นั่น เมืองกราซ (Graz) ในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีระบบการศึกษาทั้งในระบบ และทางเลือกหลากหลายรูปแบบให้ประชากรของเมือง ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของเมืองที่มีรากของดนตรีคลาสสิก ทำให้ผู้คนลุ่มลึกทางวิถีการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างหลากหลาย มีมิติสัมพันธ์กันของคนในเมืองด้วยเทศกาลที่ผู้คนในเมืองจัดกันเอง เพื่อสำนึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียนก็มีการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตย เสนอนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมืองให้น่าอยู่สำหรับพวกเขา

ติดตามชมในรายการสารคดี บินสิ ตอน เมืองแสงแห่งการเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เมืองแสงแห่งการเรียนรู้

26 ก.ค. 63

City of Lights : ประเทศออสเตรีย เมืองกลาส

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “เมือง” เป็นเช่นไร ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนที่นั่น เมืองกราซ (Graz) ในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีระบบการศึกษาทั้งในระบบ และทางเลือกหลากหลายรูปแบบให้ประชากรของเมือง ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของเมืองที่มีรากของดนตรีคลาสสิก ทำให้ผู้คนลุ่มลึกทางวิถีการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างหลากหลาย มีมิติสัมพันธ์กันของคนในเมืองด้วยเทศกาลที่ผู้คนในเมืองจัดกันเอง เพื่อสำนึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียนก็มีการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตย เสนอนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมืองให้น่าอยู่สำหรับพวกเขา

ติดตามชมในรายการสารคดี บินสิ ตอน เมืองแสงแห่งการเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด