จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา

โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18

หน้ารายการ
2 มี.ค. 67

เรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ย้อนไปเมื่อ 2500 ปีก่อนในสมัยพุทธกาล พื้นที่บริเวณจังหวัดจังหวัดพัทลุงยังเป็นชายทะเล และบริเวณคาบสมุทรสทิงพระยังเป็นเกาะ ที่เรียกว่ากันว่า “แผ่นดินบก” ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมา พื้นที่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาถูกปกครองด้วยสหพันธรัฐศรีวิชัย พื้นที่บริเวณนี้มีการเดินเรือเพื่อค้าทางทะเลระยะไกลพัฒนามากขึ้น สามารถล่องเรือผ่านช่องแคบมะละกาได้ ทำให้เกิดแหล่งการค้า และส่งผลให้พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีการเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนที่เป็นหลักแหล่งมากขึ้น

แต่เรื่องราวของการเกิดขึ้นของเมืองโคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาปสงขลาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 กลับหายไป ในความเป็นจริงแล้ว...ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่หลายคน และหลายภาคส่วน อาจจะยังไม่เห็นความสำคัญ

พาไปชมการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่น ที่มองเห็นถึงความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่เติมเต็มข้อมูลที่หายไปของการตั้งบ้านเมืองในลุ่มทะเลสาบสงขลา

ติดตามได้ในรายการจากรากสู่เรา ตอน โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 14.05 - 14.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18

2 มี.ค. 67

เรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ย้อนไปเมื่อ 2500 ปีก่อนในสมัยพุทธกาล พื้นที่บริเวณจังหวัดจังหวัดพัทลุงยังเป็นชายทะเล และบริเวณคาบสมุทรสทิงพระยังเป็นเกาะ ที่เรียกว่ากันว่า “แผ่นดินบก” ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมา พื้นที่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาถูกปกครองด้วยสหพันธรัฐศรีวิชัย พื้นที่บริเวณนี้มีการเดินเรือเพื่อค้าทางทะเลระยะไกลพัฒนามากขึ้น สามารถล่องเรือผ่านช่องแคบมะละกาได้ ทำให้เกิดแหล่งการค้า และส่งผลให้พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีการเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนที่เป็นหลักแหล่งมากขึ้น

แต่เรื่องราวของการเกิดขึ้นของเมืองโคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาปสงขลาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 กลับหายไป ในความเป็นจริงแล้ว...ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่หลายคน และหลายภาคส่วน อาจจะยังไม่เห็นความสำคัญ

พาไปชมการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่น ที่มองเห็นถึงความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่เติมเต็มข้อมูลที่หายไปของการตั้งบ้านเมืองในลุ่มทะเลสาบสงขลา

ติดตามได้ในรายการจากรากสู่เรา ตอน โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 14.05 - 14.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
26 มิ.ย. 66
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
3 ก.ค. 66
คนจันท์พันธุ์มังกร
คนจันท์พันธุ์มังกร
10 ก.ค. 66
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
17 ก.ค. 66
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
24 ก.ค. 66
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
31 ก.ค. 66
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
7 ส.ค. 66
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
14 ส.ค. 66
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
21 ส.ค. 66
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
28 ส.ค. 66
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
4 ก.ย. 66
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
11 ก.ย. 66
แกะรอยเมืองแกลง
แกะรอยเมืองแกลง
18 ก.ย. 66
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
25 ก.ย. 66
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
2 ต.ค. 66
สำรับอาหารเมืองจันท์
สำรับอาหารเมืองจันท์
9 ต.ค. 66
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16 ต.ค. 66
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
23 ต.ค. 66
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
30 ต.ค. 66
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
6 พ.ย. 66
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
13 พ.ย. 66
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
20 พ.ย. 66
เราคือรากของแผ่นดิน
เราคือรากของแผ่นดิน
27 พ.ย. 66
วังหน้ากับนาฏกรรมคลาสสิก ในกรุงรัตนโกสินทร์ยุคเริ่มแรก
วังหน้ากับนาฏกรรมคลาสสิก ในกรุงรัตนโกสินทร์ยุคเริ่มแรก
4 ธ.ค. 66
วังหน้ากับนาฏกรรมยุคสยามใหม่
วังหน้ากับนาฏกรรมยุคสยามใหม่
11 ธ.ค. 66
วังหน้ากับรากฐานการศึกษาทางนาฏกรรม
วังหน้ากับรากฐานการศึกษาทางนาฏกรรม
18 ธ.ค. 66
วังบางขุนพรหมกับบิดาแห่งดนตรีไทยสากล
วังบางขุนพรหมกับบิดาแห่งดนตรีไทยสากล
25 ธ.ค. 66
วังบ้านดอกไม้
วังบ้านดอกไม้
3 ก.พ. 67
วังลดาวัลย์ นาฏกรรมการดนตรีสู่วิถีภาพยนตร์
วังลดาวัลย์ นาฏกรรมการดนตรีสู่วิถีภาพยนตร์
10 ก.พ. 67
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมือง
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมือง
17 ก.พ. 67
ตำนานพระนางเลือดขาว
ตำนานพระนางเลือดขาว
24 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
2 มี.ค. 67
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
9 มี.ค. 67
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
16 มี.ค. 67
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
23 มี.ค. 67
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
30 มี.ค. 67
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
6 เม.ย. 67
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
13 เม.ย. 67

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
26 มิ.ย. 66
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
3 ก.ค. 66
คนจันท์พันธุ์มังกร
คนจันท์พันธุ์มังกร
10 ก.ค. 66
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
17 ก.ค. 66
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
24 ก.ค. 66
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
31 ก.ค. 66
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
7 ส.ค. 66
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
14 ส.ค. 66
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
21 ส.ค. 66
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
28 ส.ค. 66
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
4 ก.ย. 66
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
11 ก.ย. 66
แกะรอยเมืองแกลง
แกะรอยเมืองแกลง
18 ก.ย. 66
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
25 ก.ย. 66
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
2 ต.ค. 66
สำรับอาหารเมืองจันท์
สำรับอาหารเมืองจันท์
9 ต.ค. 66
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16 ต.ค. 66
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
23 ต.ค. 66
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
30 ต.ค. 66
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
6 พ.ย. 66
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
13 พ.ย. 66
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
20 พ.ย. 66
เราคือรากของแผ่นดิน
เราคือรากของแผ่นดิน
27 พ.ย. 66
วังหน้ากับนาฏกรรมคลาสสิก ในกรุงรัตนโกสินทร์ยุคเริ่มแรก
วังหน้ากับนาฏกรรมคลาสสิก ในกรุงรัตนโกสินทร์ยุคเริ่มแรก
4 ธ.ค. 66
วังหน้ากับนาฏกรรมยุคสยามใหม่
วังหน้ากับนาฏกรรมยุคสยามใหม่
11 ธ.ค. 66
วังหน้ากับรากฐานการศึกษาทางนาฏกรรม
วังหน้ากับรากฐานการศึกษาทางนาฏกรรม
18 ธ.ค. 66
วังบางขุนพรหมกับบิดาแห่งดนตรีไทยสากล
วังบางขุนพรหมกับบิดาแห่งดนตรีไทยสากล
25 ธ.ค. 66
วังบ้านดอกไม้
วังบ้านดอกไม้
3 ก.พ. 67
วังลดาวัลย์ นาฏกรรมการดนตรีสู่วิถีภาพยนตร์
วังลดาวัลย์ นาฏกรรมการดนตรีสู่วิถีภาพยนตร์
10 ก.พ. 67
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมือง
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมือง
17 ก.พ. 67
ตำนานพระนางเลือดขาว
ตำนานพระนางเลือดขาว
24 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
2 มี.ค. 67
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
9 มี.ค. 67
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
16 มี.ค. 67
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
23 มี.ค. 67
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
30 มี.ค. 67
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
6 เม.ย. 67
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
13 เม.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด