จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

ญี่ปุ่น - ไทย แสนยานุภาพทางความสัมพันธ์

หน้ารายการ
19 ก.ย. 65

ประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน สามารถย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ทำการค้ากับ อาณาจักรริวกิว” ซึ่งปัจจุบันก็คือหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่น มีชุมชนชาวญี่ปุ่นอยู่ที่อยุธยาบริเวณทิศใต้ของเกาะเมือง เรียกว่า “หมู่บ้านญี่ปุ่น”

มีการรับคนญี่ปุ่นเข้ามาเป็นขุนนาง อย่างเช่น ยามาดะ นางามาซะ หรือ ออกญาเสนาภิมุข ผู้ซึ่งเคยได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นถึงเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช

ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่นหยุดชะงักลง เนื่องจากญี่ปุ่นใช้นโยบายปิดประเทศ ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในช่วงสมัยเมจิ ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังญี่ปุ่นเปิดประเทศ และพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับจักรวรรดินิยมตะวันตก

รัชกาลที่ 5 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเลี้ยงไหม มีการเชิญอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนราชินี และส่งคนไปเรียนที่ญี่ปุ่น ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คาดว่ามีชาวญี่ปุ่นอยู่ในไทยประมาณ 337 คน

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เริ่มมีการเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยด้วย ทั้งเพลง ภาพยนตร์ ละคร เกม และการ์ตูน

ปัจจุบันความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีอายุครบ 135 ปี เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไทย

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน ญี่ปุ่น - ไทย แสนยานุภาพทางความสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ญี่ปุ่น - ไทย แสนยานุภาพทางความสัมพันธ์

19 ก.ย. 65

ประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน สามารถย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ทำการค้ากับ อาณาจักรริวกิว” ซึ่งปัจจุบันก็คือหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่น มีชุมชนชาวญี่ปุ่นอยู่ที่อยุธยาบริเวณทิศใต้ของเกาะเมือง เรียกว่า “หมู่บ้านญี่ปุ่น”

มีการรับคนญี่ปุ่นเข้ามาเป็นขุนนาง อย่างเช่น ยามาดะ นางามาซะ หรือ ออกญาเสนาภิมุข ผู้ซึ่งเคยได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นถึงเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช

ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่นหยุดชะงักลง เนื่องจากญี่ปุ่นใช้นโยบายปิดประเทศ ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในช่วงสมัยเมจิ ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังญี่ปุ่นเปิดประเทศ และพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับจักรวรรดินิยมตะวันตก

รัชกาลที่ 5 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเลี้ยงไหม มีการเชิญอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนราชินี และส่งคนไปเรียนที่ญี่ปุ่น ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คาดว่ามีชาวญี่ปุ่นอยู่ในไทยประมาณ 337 คน

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เริ่มมีการเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยด้วย ทั้งเพลง ภาพยนตร์ ละคร เกม และการ์ตูน

ปัจจุบันความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีอายุครบ 135 ปี เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไทย

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน ญี่ปุ่น - ไทย แสนยานุภาพทางความสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด