จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

โรงเรียนหมอสอนศาสนา จากศาสนจักร สู่การศึกษา

หน้ารายการ
26 ก.ย. 65

ติดตาม “แก้วตา ปริศวงศ์ ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และภารกิจด้านการศึกษาของหมอสอนศาสนาในประเทศไทย อย่างเช่น “โรงเรียนอัสสัมชัญ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนหมอสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ที่มีความสำคัญกับการศึกษาไทย

จากโรงเรียนวัดคริสต์ที่สอนหนังสือลูกหลานชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสยาม สู่โรงเรียนเต็มรูปแบบที่สอนเด็กไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับความเป็นย่านการค้านานาชาติของบางรัก อีกทั้งยังสามารถผลิตผู้คนที่เข้าไปมีบทบาททางสังคมได้มากมาย นับตั้งแต่พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ ไปจนถึงผู้นำประเทศ

มากกว่าประวัติศาสตร์โรงเรียน ก็คือประวัติศาสตร์สังคม ชุมชน ผู้คน และการศึกษาไทย นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงปัจจุบัน !!!

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน โรงเรียนหมอสอนศาสนา จากศาสนจักร สู่การศึกษา วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โรงเรียนหมอสอนศาสนา จากศาสนจักร สู่การศึกษา

26 ก.ย. 65

ติดตาม “แก้วตา ปริศวงศ์ ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และภารกิจด้านการศึกษาของหมอสอนศาสนาในประเทศไทย อย่างเช่น “โรงเรียนอัสสัมชัญ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนหมอสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ที่มีความสำคัญกับการศึกษาไทย

จากโรงเรียนวัดคริสต์ที่สอนหนังสือลูกหลานชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสยาม สู่โรงเรียนเต็มรูปแบบที่สอนเด็กไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับความเป็นย่านการค้านานาชาติของบางรัก อีกทั้งยังสามารถผลิตผู้คนที่เข้าไปมีบทบาททางสังคมได้มากมาย นับตั้งแต่พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ ไปจนถึงผู้นำประเทศ

มากกว่าประวัติศาสตร์โรงเรียน ก็คือประวัติศาสตร์สังคม ชุมชน ผู้คน และการศึกษาไทย นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงปัจจุบัน !!!

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน โรงเรียนหมอสอนศาสนา จากศาสนจักร สู่การศึกษา วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด