จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

14 ตุลา : ถนน คนหนุ่มสาว และการเปลี่ยนผ่าน

หน้ารายการ
17 ต.ค. 65

เหตุการณ์ 14 ตุลา ปี 2516” ที่ประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และกดดันให้ผู้นำประเทศลาออก จนได้รับชัยชนะนั้น ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

แม้วันเวลาจะเปลี่ยนผ่านมาแล้วกว่า 49 ปี แต่เหตุการณ์ดังกล่าว ยังได้รับการจดจำว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการเรียกร้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายของถนนราชดำเนินที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตย และเป็นหมุดหมายของคนหนุ่มสาวที่ลุกขึ้นมามีบทบาทนำครั้งแรก ๆ ของประเทศไทยในการต่อสู้กับอำนาจรัฐบาลเผด็จการ

49 ปี ไม่อาจทำให้คุณค่าและความหมายของการต่อสู้ครั้งดังกล่าวเลือนหายไป ไม่ว่าจะมองในแง่มุมของประวัติศาสตร์ หรือในแง่มุมของปรากฎการณ์ในปัจจุบัน นั่นคือ “พลังของคนหนุ่มสาว”

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน 14 ตุลา : ถนน คนหนุ่มสาว และการเปลี่ยนผ่าน วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

14 ตุลา : ถนน คนหนุ่มสาว และการเปลี่ยนผ่าน

17 ต.ค. 65

เหตุการณ์ 14 ตุลา ปี 2516” ที่ประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และกดดันให้ผู้นำประเทศลาออก จนได้รับชัยชนะนั้น ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

แม้วันเวลาจะเปลี่ยนผ่านมาแล้วกว่า 49 ปี แต่เหตุการณ์ดังกล่าว ยังได้รับการจดจำว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการเรียกร้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายของถนนราชดำเนินที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตย และเป็นหมุดหมายของคนหนุ่มสาวที่ลุกขึ้นมามีบทบาทนำครั้งแรก ๆ ของประเทศไทยในการต่อสู้กับอำนาจรัฐบาลเผด็จการ

49 ปี ไม่อาจทำให้คุณค่าและความหมายของการต่อสู้ครั้งดังกล่าวเลือนหายไป ไม่ว่าจะมองในแง่มุมของประวัติศาสตร์ หรือในแง่มุมของปรากฎการณ์ในปัจจุบัน นั่นคือ “พลังของคนหนุ่มสาว”

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน 14 ตุลา : ถนน คนหนุ่มสาว และการเปลี่ยนผ่าน วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด