จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

เจริญกรุง - ถนนตก : ชาวเดนมาร์ก และรถรางสายแรกของเอเชีย

หน้ารายการ
24 ต.ค. 65

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ภายหลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ส่งผลให้เกิดการเปิดประเทศ และทำการค้ากับชาวตะวันตก มีชาวตะวันตกเข้ามารับราชการในสยามเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในประเทศที่เข้ามาก็คือ “ชาวเดนมาร์ก” ในสมัยกาลที่ 5 มีชาวเดนมาร์กอาศัยอยู่ในสยามมากเป็นอันดับ 2 รองจากคนอังกฤษ

เมื่อปี 2431 พระยาชลยุทธโยธินทร์และกลุ่มของชาวเดนมาร์ก ได้ขอพระราชทานสัมปทานการทำกิจการรถรางขึ้นในสยาม โดยในช่วงแรกนั้น รถรางที่ให้บริการจะใช้กำลังม้าในการลาก ต่อมาเมื่อชาวเดนมาร์กรับช่วงกิจการโรงไฟฟ้าที่วัดเลียบต่อจากชาวอเมริกา จึงได้มีการนำระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้กับรถราง ทำให้เราได้ชื่อว่า เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีรถรางไฟฟ้า

นอกจากเรื่องของรถรางแล้ว ชาวเดนมาร์กยังมีส่วนร่วมในธุรกิจของสยามเป็นจำนวนมาก เช่น บริษัทสยามซีเมนต์ โรงแรมโอเรียนเต็ล มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน และ บริษัทการบินไทย

จะเห็นได้ว่าชาวเดนมาร์ก มีบทบาทที่สำคัญมากในการวางรากฐานรูปแบบสังคมสมัยใหม่ของสยาม ทำให้ ณ ช่วงเวลานั้น เรามีความเป็นอารยะ และทันสมัย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน เจริญกรุง - ถนนตก : ชาวเดนมาร์ก และรถรางสายแรกของเอเชีย วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เจริญกรุง - ถนนตก : ชาวเดนมาร์ก และรถรางสายแรกของเอเชีย

24 ต.ค. 65

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ภายหลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ส่งผลให้เกิดการเปิดประเทศ และทำการค้ากับชาวตะวันตก มีชาวตะวันตกเข้ามารับราชการในสยามเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในประเทศที่เข้ามาก็คือ “ชาวเดนมาร์ก” ในสมัยกาลที่ 5 มีชาวเดนมาร์กอาศัยอยู่ในสยามมากเป็นอันดับ 2 รองจากคนอังกฤษ

เมื่อปี 2431 พระยาชลยุทธโยธินทร์และกลุ่มของชาวเดนมาร์ก ได้ขอพระราชทานสัมปทานการทำกิจการรถรางขึ้นในสยาม โดยในช่วงแรกนั้น รถรางที่ให้บริการจะใช้กำลังม้าในการลาก ต่อมาเมื่อชาวเดนมาร์กรับช่วงกิจการโรงไฟฟ้าที่วัดเลียบต่อจากชาวอเมริกา จึงได้มีการนำระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้กับรถราง ทำให้เราได้ชื่อว่า เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีรถรางไฟฟ้า

นอกจากเรื่องของรถรางแล้ว ชาวเดนมาร์กยังมีส่วนร่วมในธุรกิจของสยามเป็นจำนวนมาก เช่น บริษัทสยามซีเมนต์ โรงแรมโอเรียนเต็ล มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน และ บริษัทการบินไทย

จะเห็นได้ว่าชาวเดนมาร์ก มีบทบาทที่สำคัญมากในการวางรากฐานรูปแบบสังคมสมัยใหม่ของสยาม ทำให้ ณ ช่วงเวลานั้น เรามีความเป็นอารยะ และทันสมัย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน เจริญกรุง - ถนนตก : ชาวเดนมาร์ก และรถรางสายแรกของเอเชีย วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด