จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

โต๊ะจีนกับวัฒนธรรมกินเลี้ยงของสังคมไทย

หน้ารายการ
31 ต.ค. 65

ร่วมเรียนรู้คุณค่าวิถีแห่งวัฒนธรรมงานเลี้ยงในรูปแบบ “โต๊ะจีน” วัฒนธรรมการกินที่อยู่คู่สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รากฐานการกินโต๊ะจีนในอดีตที่มีมานานหลายพันปี สะท้อนวิถีแห่งความเคารพนับถือ สื่อสารผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกิน รวมถึงการใช้เวลาบนโต๊ะอาหารอย่างมีคุณค่า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนให้แน่นแฟ้น

แม้กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน แต่ความนิยมการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนยังคงมีให้เห็นในทุกงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งงานมงคลและงานสมาคมพบปะ เมนูอาหารชั้นเลิศที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะตามลำดับ มีคุณค่านัยยะที่ให้มากกว่าความหรูหราและความอิ่มท้อง เพราะการกิน “โต๊ะจีน” ล้วนมีวิถีที่สอดแทรกคุณค่าความหมาย เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนมากมายให้ชื่นมื่นและกลมเกลียวอีกด้วย

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน โต๊ะจีนกับวัฒนธรรมกินเลี้ยงของสังคมไทย วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โต๊ะจีนกับวัฒนธรรมกินเลี้ยงของสังคมไทย

31 ต.ค. 65

ร่วมเรียนรู้คุณค่าวิถีแห่งวัฒนธรรมงานเลี้ยงในรูปแบบ “โต๊ะจีน” วัฒนธรรมการกินที่อยู่คู่สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รากฐานการกินโต๊ะจีนในอดีตที่มีมานานหลายพันปี สะท้อนวิถีแห่งความเคารพนับถือ สื่อสารผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกิน รวมถึงการใช้เวลาบนโต๊ะอาหารอย่างมีคุณค่า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนให้แน่นแฟ้น

แม้กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน แต่ความนิยมการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนยังคงมีให้เห็นในทุกงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งงานมงคลและงานสมาคมพบปะ เมนูอาหารชั้นเลิศที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะตามลำดับ มีคุณค่านัยยะที่ให้มากกว่าความหรูหราและความอิ่มท้อง เพราะการกิน “โต๊ะจีน” ล้วนมีวิถีที่สอดแทรกคุณค่าความหมาย เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนมากมายให้ชื่นมื่นและกลมเกลียวอีกด้วย

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน โต๊ะจีนกับวัฒนธรรมกินเลี้ยงของสังคมไทย วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด