จากรากสู่เรา - จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา

จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก

หน้ารายการ
20 พ.ย. 66

“ภาคตะวันออก” นอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ยังมีทำเลที่ดี เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และอยู่ติดอ่าวไทยซึ่งเป็นช่องทางเข้า-ออกในการขนส่งสินค้าทางทะเล ด้วยเหตุเหล่านี้ ภาคตะวันออกจึงเป็นพื้นที่หมายปองของรัฐ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ โดยเริ่มมองเห็นความพยายามดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ในปี 2525 หรือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 แผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเริ่มปรากฏชัดเจน เมื่อรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เริ่มโครงการ 'อีสเทิร์นซีบอร์ด' หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุน พร้อมผลักดันให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

เหรียญด้านหนึ่งของโครงการ “อิสเทิร์นซีบอร์ด” คือการพัฒนาอุตสาหกรรม การดึงเงินตราเข้าประเทศ จนจีดีพีของไทยเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่ในขณะที่เหรียญอีกด้านหนึ่งนั้น การพัฒนาก็ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม รวมไปถึงผลกระทบต่อชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เสียสละเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของคนทั้งประเทศ

ติดตามในรายการจากรากสู่เรา ตอน จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
26 มิ.ย. 66
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
3 ก.ค. 66
คนจันท์พันธุ์มังกร
คนจันท์พันธุ์มังกร
10 ก.ค. 66
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
17 ก.ค. 66
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
24 ก.ค. 66
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
31 ก.ค. 66
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
7 ส.ค. 66
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
14 ส.ค. 66
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
21 ส.ค. 66
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
28 ส.ค. 66
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
4 ก.ย. 66
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
11 ก.ย. 66
แกะรอยเมืองแกลง
แกะรอยเมืองแกลง
18 ก.ย. 66
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
25 ก.ย. 66
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
2 ต.ค. 66
สำรับอาหารเมืองจันท์
สำรับอาหารเมืองจันท์
9 ต.ค. 66
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16 ต.ค. 66
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
23 ต.ค. 66
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
30 ต.ค. 66
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
6 พ.ย. 66
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
13 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
20 พ.ย. 66
เราคือรากของแผ่นดิน
เราคือรากของแผ่นดิน
27 พ.ย. 66

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
จันทบุรีในสมัยอยุธยา : หัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออก
26 มิ.ย. 66
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
พระเจ้าตากตีเมืองจันท์ การเดินทัพกับความสำคัญของภาคตะวันออก
3 ก.ค. 66
คนจันท์พันธุ์มังกร
คนจันท์พันธุ์มังกร
10 ก.ค. 66
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
ร่องรอยแห่งรากเหง้าและศรัทธา จีนเก่าชลบุรี-ระยอง
17 ก.ค. 66
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
อานามสยามยุทธนอกพงศาวดาร : ร่องรอยสงคราม ขุนนางและคหบดีจีน
24 ก.ค. 66
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
สงคราม ผู้คน และแผ่นดิน : ความรุ่งเรืองของจันทบุรีสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
31 ก.ค. 66
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี : การเผชิญหน้าบนห้วงเวลาที่พร่าเลือน
7 ส.ค. 66
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
ชาวญวนจันทบุรี ผืนน้ำ แผ่นดิน และศรัทธา
14 ส.ค. 66
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
เมืองศรีราชา สัมปทานไม้ รถไฟ และโรงเรียนกลางป่า
21 ส.ค. 66
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
เที่ยวสวนเมืองจันท์ ยางพารา ทุเรียน พริกไทย
28 ส.ค. 66
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
ส่องพลอยที่เมืองจันท์ เงาอดีต คนกุลา และนคราแห่งอัญมณี
4 ก.ย. 66
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
สุดทางบูรพาที่เมืองตราด ประวัติศาสตร์ผู้คนและบาดแผล
11 ก.ย. 66
แกะรอยเมืองแกลง
แกะรอยเมืองแกลง
18 ก.ย. 66
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
ปากน้ำประแส : เมืองท่า การประมง และการท่องเที่ยว
25 ก.ย. 66
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
มิ่งขวัญรำไพพรรณี : กับวังสวนบ้านแก้วและเสื่อสมเด็จฯ
2 ต.ค. 66
สำรับอาหารเมืองจันท์
สำรับอาหารเมืองจันท์
9 ต.ค. 66
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ละครเท่งตุ๊กจันทบุรี : มหรสพพื้นบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16 ต.ค. 66
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
คนชอง ชนเผ่าท้องถิ่นภาคตะวันออก
23 ต.ค. 66
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
เมืองเก่าชลบุรี : พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญภาคตะวันออก
30 ต.ค. 66
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
สัตหีบ เมืองแห่งฐานทัพเรือไทย
6 พ.ย. 66
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
บางละมุง ชลบุรี : คุณค่าของเมืองเก่ากับท่าเรือน้ำลึก
13 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
จุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคตะวันออก
20 พ.ย. 66
เราคือรากของแผ่นดิน
เราคือรากของแผ่นดิน
27 พ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย