Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

คิดส์เรียนรู้ : ภาษาเชือก คำสั่งฝึกสอนควาย

หน้ารายการ
30 พ.ย. 63

ที่โรงเรียนสอนควาย จะฝึกควายให้ทำงานเกษตรกรรม และสอนผู้ใช้ควายทำการเกษตรทำงานร่วมกับควายได้อย่างดี นอกจากนี้ต้องเรียนรู้การใช้ภาษาเชือก ที่เป็นคำสั่งให้ควายเลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, เดินหน้า และหยุดเดิน ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

คิดส์เรียนรู้ : ภาษาเชือก คำสั่งฝึกสอนควาย

30 พ.ย. 63

ที่โรงเรียนสอนควาย จะฝึกควายให้ทำงานเกษตรกรรม และสอนผู้ใช้ควายทำการเกษตรทำงานร่วมกับควายได้อย่างดี นอกจากนี้ต้องเรียนรู้การใช้ภาษาเชือก ที่เป็นคำสั่งให้ควายเลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, เดินหน้า และหยุดเดิน ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด