Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

คิดส์เรียนรู้ : การเลือกใช้สีสร้างงานกราฟฟิตี

หน้ารายการ
31 ต.ค. 63

การสร้างงานกราฟฟิตี ไม่ใช่เพียงการฉีดพ่นสีบนกำแพง ต้องอาศัยเทคนิคมากมาย โดยเฉพาะการเลือกใช้สีสเปรย์ หากเป็นสีสเปรย์สำหรับการทำกราฟฟิตีโดยเฉพาะ จะมีเนื้อสีแน่น ไม่เหลว คุมการฉีดได้ง่าย ถ้าใช้สีสเปรย์ที่ใช้พ่นรถยนต์ จะมีความเหลว คุมการฉีดได้ยาก เหมาะกับผู้ที่ชำนาญแล้วมากกว่า ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

คิดส์เรียนรู้ : การเลือกใช้สีสร้างงานกราฟฟิตี

31 ต.ค. 63

การสร้างงานกราฟฟิตี ไม่ใช่เพียงการฉีดพ่นสีบนกำแพง ต้องอาศัยเทคนิคมากมาย โดยเฉพาะการเลือกใช้สีสเปรย์ หากเป็นสีสเปรย์สำหรับการทำกราฟฟิตีโดยเฉพาะ จะมีเนื้อสีแน่น ไม่เหลว คุมการฉีดได้ง่าย ถ้าใช้สีสเปรย์ที่ใช้พ่นรถยนต์ จะมีความเหลว คุมการฉีดได้ยาก เหมาะกับผู้ที่ชำนาญแล้วมากกว่า ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด