Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

​คิดส์เรียนรู้ : แสงกะพริบสื่อรักจากหิ่งห้อย

หน้ารายการ
19 ก.ย. 63

หิ่งห้อยที่โตเต็มวัย จะสามารถควบคุมสารเคมีในร่างกายให้เปล่งแสงแบบกะพริบได้ ซึ่งการกะพริบแสงนี้ทำเพื่อใช้สื่อสารภาษารักระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเพื่อมาผสมพันธุ์และวางไข่ ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

​คิดส์เรียนรู้ : แสงกะพริบสื่อรักจากหิ่งห้อย

19 ก.ย. 63

หิ่งห้อยที่โตเต็มวัย จะสามารถควบคุมสารเคมีในร่างกายให้เปล่งแสงแบบกะพริบได้ ซึ่งการกะพริบแสงนี้ทำเพื่อใช้สื่อสารภาษารักระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเพื่อมาผสมพันธุ์และวางไข่ ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด