ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

เด็กหอเลี้ยงปลา

หน้ารายการ
21 ส.ค. 61

การหารายได้พิเศษในขณะที่ยังเรียนอยู่ ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในยุคนี้ ที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้นตลอดเวลา "นุ๊ก" เป็นหนึ่งในเด็กต่างจังหวัด ที่เข้ามาเรียนการแสดงในมหาลัยวิทยาลัยเอกชนที่กรุงเทพ แต่นโยบายการควบคุมจัดการคลื่นวิทยุของรัฐบาล ส่งผลให้ธุรกิจขายของผ่านคลื่นวิทยุที่ครอบครัวของเขาเคยใช้เป็นช่องทางหารายได้นั้นต้องได้รับผลกระทบ "นุ๊ก" จึงต้องหารายได้พิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนตามที่หวัง ด้วยการขายปลาทองที่เขาเลี้ยงไว้ในห้องพักของเขาเอง ผ่านช่องทางขายออนไลน์

ติดตามเทคนิคการหารายได้พิเศษของเด็กหนุ่มยุคนี้ ให้ประสบความสำเร็จเพียงพอต่อค่าเทอมที่แสนแพง ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กหอเลี้ยงปลา วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เด็กหอเลี้ยงปลา

21 ส.ค. 61

การหารายได้พิเศษในขณะที่ยังเรียนอยู่ ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในยุคนี้ ที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้นตลอดเวลา "นุ๊ก" เป็นหนึ่งในเด็กต่างจังหวัด ที่เข้ามาเรียนการแสดงในมหาลัยวิทยาลัยเอกชนที่กรุงเทพ แต่นโยบายการควบคุมจัดการคลื่นวิทยุของรัฐบาล ส่งผลให้ธุรกิจขายของผ่านคลื่นวิทยุที่ครอบครัวของเขาเคยใช้เป็นช่องทางหารายได้นั้นต้องได้รับผลกระทบ "นุ๊ก" จึงต้องหารายได้พิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนตามที่หวัง ด้วยการขายปลาทองที่เขาเลี้ยงไว้ในห้องพักของเขาเอง ผ่านช่องทางขายออนไลน์

ติดตามเทคนิคการหารายได้พิเศษของเด็กหนุ่มยุคนี้ ให้ประสบความสำเร็จเพียงพอต่อค่าเทอมที่แสนแพง ในรายการก(ล)างเมือง ตอน เด็กหอเลี้ยงปลา วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด