ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

สถานีต่อไปที่(ไม่)ไปถึง

หน้ารายการ
6 พ.ย. 61

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและให้บริการแก่ประชากรที่เดินทางมาจากด้านนอกเข้าสู่ตัวเมือง ไม่ว่าจะมาเพื่ออยู่อาศัย หรือแค่เดินทางผ่าน ทำให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนทรัพยากร รับบริการและให้บริการต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรออกไป และอาจจะกลับเข้ามาใหม่ในโอกาสถัดไป จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองขึ้นมากมาย เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ หลาย ๆ เมืองทั่วโลกเป็นเช่นนั้น และเมืองขอนแก่นก็เช่นกัน ด้วยจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างการย้ายสถานีขนส่งสาธารณะที่ประชาชนเคยคุ้นชินไปสู่แห่งใหม่ที่ไกลกว่าเดิม ด้วยเหตุผลเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แต่กลับทำให้ประชาชนต้องเกิดความไม่สะดวก และส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันและพวกเขาจะรับมืออย่างไร

ติดตามภาพความเปลี่ยนแปลง และการแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะของตัวเมืองขอนแก่น ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน สถานีต่อไปที่(ไม่)ไปถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สถานีต่อไปที่(ไม่)ไปถึง

6 พ.ย. 61

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและให้บริการแก่ประชากรที่เดินทางมาจากด้านนอกเข้าสู่ตัวเมือง ไม่ว่าจะมาเพื่ออยู่อาศัย หรือแค่เดินทางผ่าน ทำให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนทรัพยากร รับบริการและให้บริการต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรออกไป และอาจจะกลับเข้ามาใหม่ในโอกาสถัดไป จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองขึ้นมากมาย เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ หลาย ๆ เมืองทั่วโลกเป็นเช่นนั้น และเมืองขอนแก่นก็เช่นกัน ด้วยจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างการย้ายสถานีขนส่งสาธารณะที่ประชาชนเคยคุ้นชินไปสู่แห่งใหม่ที่ไกลกว่าเดิม ด้วยเหตุผลเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แต่กลับทำให้ประชาชนต้องเกิดความไม่สะดวก และส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันและพวกเขาจะรับมืออย่างไร

ติดตามภาพความเปลี่ยนแปลง และการแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะของตัวเมืองขอนแก่น ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน สถานีต่อไปที่(ไม่)ไปถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด