ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

กระตั้วแทงเสือ

หน้ารายการ
29 ม.ค. 62

"กระตั้วแทงเสือ" เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่ตกทอดมายังศิลปะอันเก่าแก่ของภาคใต้ ซึ่งมักจะเล่นกันเพื่อสร้างความครื้นเครงให้แก่เทศกาลงานบุญต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเชิดสิงโตของคนเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมักจะเล่นร่วมกันและหลงเหลือกันอยู่ไม่กี่คณะ บริเวณชุมชนเก่าแก่ชานเมืองฝั่งกรุงธนบุรี ชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมคลองบางหลวง ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ ขาดโอกาสทางสังคมในการพัฒนาอาชีพ แต่โครงการศิลปะกับชุมชน โดยศิลปินร่วมสมัยสาครินทร์ เครืออ่อน ได้ทำการรวบรวมทีมงานผู้แสดงและนักดนตรีจากในชุมชน รวมถึงนำบทละครมาดัดแปลงเนื้อเรื่อง เพื่อการแสดงสด สร้างเป็นภาพยนตร์สั้นเชิงศิลปะ อีกทั้งยังมีการติดตั้งงานแสดงศิลปะ เพื่อเล่าเรื่องราวของชุมชน เป็นการแสดงศิลปะแบบร่วมสมัย และยังได้นำไปเปิดแสดงเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

ติดตามภาพชีวิตของคนในชุมชนที่สะท้อนการต่อสู้ ดิ้นร้นในสังคมเมือง ผ่านการแสดงละครในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน กระตั้วแทงเสือ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

กลางเมืองกระตั้วแทงเสือ

กระตั้วแทงเสือ

29 ม.ค. 62

"กระตั้วแทงเสือ" เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่ตกทอดมายังศิลปะอันเก่าแก่ของภาคใต้ ซึ่งมักจะเล่นกันเพื่อสร้างความครื้นเครงให้แก่เทศกาลงานบุญต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเชิดสิงโตของคนเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมักจะเล่นร่วมกันและหลงเหลือกันอยู่ไม่กี่คณะ บริเวณชุมชนเก่าแก่ชานเมืองฝั่งกรุงธนบุรี ชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมคลองบางหลวง ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ ขาดโอกาสทางสังคมในการพัฒนาอาชีพ แต่โครงการศิลปะกับชุมชน โดยศิลปินร่วมสมัยสาครินทร์ เครืออ่อน ได้ทำการรวบรวมทีมงานผู้แสดงและนักดนตรีจากในชุมชน รวมถึงนำบทละครมาดัดแปลงเนื้อเรื่อง เพื่อการแสดงสด สร้างเป็นภาพยนตร์สั้นเชิงศิลปะ อีกทั้งยังมีการติดตั้งงานแสดงศิลปะ เพื่อเล่าเรื่องราวของชุมชน เป็นการแสดงศิลปะแบบร่วมสมัย และยังได้นำไปเปิดแสดงเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

ติดตามภาพชีวิตของคนในชุมชนที่สะท้อนการต่อสู้ ดิ้นร้นในสังคมเมือง ผ่านการแสดงละครในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน กระตั้วแทงเสือ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

กลางเมืองกระตั้วแทงเสือ

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - ล่าสุด