ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

กันต์ พูนพิพัฒน์

หน้ารายการ
3 ธ.ค. 62

ภาพถ่ายหนึ่งใบเป็นการบันทึกช่วงเวลาขณะหนึ่งเอาไว้ แต่มากไปกว่านั้น ยังมีคุณค่าทางศิลปะและแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้แทนคำพูดได้มากมาย หลาย ๆ คนเลือกที่จะเก็บความทรงจำผ่านภาพถ่าย เพื่อส่งต่อเรื่องราวไปยังคนรุ่นหลัง "รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์" เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนาที่เห็นคุณค่าของภาพถ่าย เขาได้ไปร่ำเรียนวิชาภาพถ่ายจากต่างประเทศมาเป็นคนแรก ๆ แล้วกลับมาบุกเบิกให้เกิดสาขาวิชาเกี่ยวกับวิชาการถ่ายภาพในเชียงใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวความคิดและที่มาของการจัดตั้งหอภาพถ่ายแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน กันต์ พูนพิพัฒน์ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

กันต์ พูนพิพัฒน์

3 ธ.ค. 62

ภาพถ่ายหนึ่งใบเป็นการบันทึกช่วงเวลาขณะหนึ่งเอาไว้ แต่มากไปกว่านั้น ยังมีคุณค่าทางศิลปะและแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้แทนคำพูดได้มากมาย หลาย ๆ คนเลือกที่จะเก็บความทรงจำผ่านภาพถ่าย เพื่อส่งต่อเรื่องราวไปยังคนรุ่นหลัง "รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์" เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนาที่เห็นคุณค่าของภาพถ่าย เขาได้ไปร่ำเรียนวิชาภาพถ่ายจากต่างประเทศมาเป็นคนแรก ๆ แล้วกลับมาบุกเบิกให้เกิดสาขาวิชาเกี่ยวกับวิชาการถ่ายภาพในเชียงใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวความคิดและที่มาของการจัดตั้งหอภาพถ่ายแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรายการก(ล)างเมือง ตอน กันต์ พูนพิพัฒน์ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด