ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

สูงวัยให้บริการ

หน้ารายการ
16 มิ.ย. 63

การขายบริการทางเพศในปัจจุบันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และเป็นอาชีพเสี่ยงอันตรายไม่มีสวัสดิการใด ๆ จากภาครัฐมารองรับ โดยเฉพาะหญิงขายบริการนอกระบบที่อาศัยการหาลูกค้าตามข้างทาง เนื่องด้วยราคาที่ถูกและเข้าถึงง่าย จึงมีเด็กหนุ่มเข้ามาใช้บริการอยู่บ้าง ส่วนใหญ่แล้วพวกเธอเป็นหญิงสูงอายุ และไม่สามารถทำงานอื่นได้ไหว จึงจำยอมต้องประกอบอาชีพนี้ เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว พวกเธอต้องค่อยหลบซ่อนเพราะไม่อยากให้ใครรู้ โชคยังดีที่มีมูลนิธิอิสระชนกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือคนไร้บ้าน ยังคอยช่วยเหลือแจกอาหารและถุงยางอนามัยที่พอให้เธอได้ดำรงชีพต่อไปในแต่ละวัน

ติดตามเรื่องราวชีวิตของแรงงานนอกระบบ ในมุมหนึ่งของสังคมไทยที่ต้องดิ้นร้นเอาชีวิตรอด เพราะขาดโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เมืองล่าฝัน-19 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สูงวัยให้บริการ

16 มิ.ย. 63

การขายบริการทางเพศในปัจจุบันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และเป็นอาชีพเสี่ยงอันตรายไม่มีสวัสดิการใด ๆ จากภาครัฐมารองรับ โดยเฉพาะหญิงขายบริการนอกระบบที่อาศัยการหาลูกค้าตามข้างทาง เนื่องด้วยราคาที่ถูกและเข้าถึงง่าย จึงมีเด็กหนุ่มเข้ามาใช้บริการอยู่บ้าง ส่วนใหญ่แล้วพวกเธอเป็นหญิงสูงอายุ และไม่สามารถทำงานอื่นได้ไหว จึงจำยอมต้องประกอบอาชีพนี้ เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว พวกเธอต้องค่อยหลบซ่อนเพราะไม่อยากให้ใครรู้ โชคยังดีที่มีมูลนิธิอิสระชนกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือคนไร้บ้าน ยังคอยช่วยเหลือแจกอาหารและถุงยางอนามัยที่พอให้เธอได้ดำรงชีพต่อไปในแต่ละวัน

ติดตามเรื่องราวชีวิตของแรงงานนอกระบบ ในมุมหนึ่งของสังคมไทยที่ต้องดิ้นร้นเอาชีวิตรอด เพราะขาดโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เมืองล่าฝัน-19 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด