ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

แตงโม อิน แอลเอ

หน้ารายการ
29 พ.ย. 65

ความพยายามค้นหาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าและสร้างรายได้ที่มากขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกสายอาชีพต้องปฏิบัติโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงอิสระที่โอกาสและความก้าวหน้ามักมาจากเพื่อนและคนรู้จักนำมาซึ่งรายได้ที่สามารถคุยกันได้อย่างลงตัว

"แตงโม" กิตติพร โรจน์วณิช คือนักแสดงอิสระที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตัวเองและสร้างโอกาสให้เธอได้ก้าวไปเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในต่างประเทศ การใช้ชีวิตในต่างแดนและผ่านการทำงานที่หลากหลายล้วนบ่มเพาะประสบการณ์ให้แตงโม นำไปปรับใช้ในสายอาชีพที่เน้นความสามารถมากกว่าหน้าตา

ติดตามเรื่องราวของการเป็นนักแสดงในต่างประเทศ และความแตกต่างในรูปแบบการทำงานที่จะช่วยให้นักแสดงแต่ละคนสามารถกล้าออกไปเป็นมืออาชีพในสายงานของตัวเอง ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน แตงโม อิน แอลเอ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แตงโม อิน แอลเอ

29 พ.ย. 65

ความพยายามค้นหาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าและสร้างรายได้ที่มากขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกสายอาชีพต้องปฏิบัติโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงอิสระที่โอกาสและความก้าวหน้ามักมาจากเพื่อนและคนรู้จักนำมาซึ่งรายได้ที่สามารถคุยกันได้อย่างลงตัว

"แตงโม" กิตติพร โรจน์วณิช คือนักแสดงอิสระที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตัวเองและสร้างโอกาสให้เธอได้ก้าวไปเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในต่างประเทศ การใช้ชีวิตในต่างแดนและผ่านการทำงานที่หลากหลายล้วนบ่มเพาะประสบการณ์ให้แตงโม นำไปปรับใช้ในสายอาชีพที่เน้นความสามารถมากกว่าหน้าตา

ติดตามเรื่องราวของการเป็นนักแสดงในต่างประเทศ และความแตกต่างในรูปแบบการทำงานที่จะช่วยให้นักแสดงแต่ละคนสามารถกล้าออกไปเป็นมืออาชีพในสายงานของตัวเอง ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน แตงโม อิน แอลเอ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live