ก(ล)างเมือง - ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

หน้ารายการ
23 พ.ค. 66

บนถนนเยาวราช บริเวณแยกวัดตึก มีกลุ่มอาคารตึกแถวสีเหลือง หลังคามุงกระเบื้องว่าว เป็นรูปแบบอาคารโบราณที่มองเห็นได้อย่างโดดเด็ด ท่ามกลางตึกแถวอาคารสมัยใหม่ที่อยู่รอบ ๆ ที่นี่คือชุมชนเลื่อนฤทธิ์ พื้นที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเริ่มจากกลุ่มชาวจีน และชาวอินเดีย ได้เข้ามาทำธุรกิจค้าขาย และอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมากว่าร้อยปี จนเมื่อปีพ.ศ. 2544 ทางสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่ต่อสัญญาเช่ากับชาวชุมชน รวมทั้งจะมีกลุ่มทุนจะมาขอเช่าพื้นที่ต่อเพื่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวชุมชน ต้องร่วมกันหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้อยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจที่นี่ต่อไปได้

พวกเขาจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นบริษัท และดำเนินการเจรจรากับสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยชุมชนขอเช่าพื้นที่ระยะยาว รวมถึงการออกทุนกันเอง เพื่อปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ภายใน โดยต้องใช้เวลาบูรณะถึง 8 ปี และผ่านการเห็นชอบจากกรมศิลปากร จนสามารถกลับมาค้าขายและใช้ชีวิตอยู่ได้อีกครั้ง

ติดตามเส้นทางการต่อสู้เพื่อรักษาที่อยู่อาศัยและการร่วมมือกันอย่างแข็งแรงของคนในชุมชน ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

23 พ.ค. 66

บนถนนเยาวราช บริเวณแยกวัดตึก มีกลุ่มอาคารตึกแถวสีเหลือง หลังคามุงกระเบื้องว่าว เป็นรูปแบบอาคารโบราณที่มองเห็นได้อย่างโดดเด็ด ท่ามกลางตึกแถวอาคารสมัยใหม่ที่อยู่รอบ ๆ ที่นี่คือชุมชนเลื่อนฤทธิ์ พื้นที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเริ่มจากกลุ่มชาวจีน และชาวอินเดีย ได้เข้ามาทำธุรกิจค้าขาย และอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมากว่าร้อยปี จนเมื่อปีพ.ศ. 2544 ทางสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่ต่อสัญญาเช่ากับชาวชุมชน รวมทั้งจะมีกลุ่มทุนจะมาขอเช่าพื้นที่ต่อเพื่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวชุมชน ต้องร่วมกันหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้อยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจที่นี่ต่อไปได้

พวกเขาจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นบริษัท และดำเนินการเจรจรากับสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยชุมชนขอเช่าพื้นที่ระยะยาว รวมถึงการออกทุนกันเอง เพื่อปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ภายใน โดยต้องใช้เวลาบูรณะถึง 8 ปี และผ่านการเห็นชอบจากกรมศิลปากร จนสามารถกลับมาค้าขายและใช้ชีวิตอยู่ได้อีกครั้ง

ติดตามเส้นทางการต่อสู้เพื่อรักษาที่อยู่อาศัยและการร่วมมือกันอย่างแข็งแรงของคนในชุมชน ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด