ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM - “ลำสนธิโมเดล” บทเรียน “สังคมผู้สูงวัย” ในท้องถิ่น | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM
ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM

“ลำสนธิโมเดล” บทเรียน “สังคมผู้สูงวัย” ในท้องถิ่น

หน้ารายการ
8 พ.ย. 63

ถอดบทเรียนกรณีลำสนธิโมเดล ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ย้อนดูจุดเริ่มต้นของการดึงความร่วมมือร่วมใจจากคนในพื้นที่ และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยสำหรับท้องถิ่น

“ลำสนธิโมเดล” บทเรียน “สังคมผู้สูงวัย” ในท้องถิ่น

8 พ.ย. 63

ถอดบทเรียนกรณีลำสนธิโมเดล ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ย้อนดูจุดเริ่มต้นของการดึงความร่วมมือร่วมใจจากคนในพื้นที่ และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยสำหรับท้องถิ่น

ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - ล่าสุด

ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด