ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้
12 ธ.ค. 65

ภารกิจชีวิต ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง..มหานทีแห่งชีวิต ที่เชื่อมสัมพันธภาพไทย-ลาว ด้วยพลังศรัทธาแห่งการ "ให้" One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และการว่ายน้ำครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้คน 2 ฝั่งโขงเห็นความสำคัญของแม่น้ำสายหลักนี้ ด้วยการช่วยการรักษาแม่น้ำและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมในรายการสารคดีชุด "One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง

12 ธ.ค. 65

ภารกิจชีวิต ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง..มหานทีแห่งชีวิต ที่เชื่อมสัมพันธภาพไทย-ลาว ด้วยพลังศรัทธาแห่งการ "ให้" One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และการว่ายน้ำครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้คน 2 ฝั่งโขงเห็นความสำคัญของแม่น้ำสายหลักนี้ ด้วยการช่วยการรักษาแม่น้ำและสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมในรายการสารคดีชุด "One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้

ล่าสุด

ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้

ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด