ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ปริศนาใครสั่งคว่ำ? "สุราก้าวหน้า"

หน้ารายการ
2 พ.ย. 65
วันนี้สภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ก่อนจะถูกตีตกในที่สุด ประเด็นนี้ ผศ.เจริญ เจริญชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชื่อว่าสาเหตุเป็นเพราะ "ทุนใหญ่" อยู่เบื้องหลัง ส่วนกฎกระทรวงการผลิตสุราที่ออกมา คงไม่ต่างจากการ "สับขาหลอก" เพื่อให้ ส.ส.เห็นว่ามีการแก้ไขเรื่องนี้แล้ว สำหรับกฎกระทรวงฯ ที่ออกมานั้น สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากนี้คือจะมีการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่ายในผับมากขึ้น

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ปริศนาใครสั่งคว่ำ? "สุราก้าวหน้า"

2 พ.ย. 65
วันนี้สภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ก่อนจะถูกตีตกในที่สุด ประเด็นนี้ ผศ.เจริญ เจริญชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชื่อว่าสาเหตุเป็นเพราะ "ทุนใหญ่" อยู่เบื้องหลัง ส่วนกฎกระทรวงการผลิตสุราที่ออกมา คงไม่ต่างจากการ "สับขาหลอก" เพื่อให้ ส.ส.เห็นว่ามีการแก้ไขเรื่องนี้แล้ว สำหรับกฎกระทรวงฯ ที่ออกมานั้น สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากนี้คือจะมีการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่ายในผับมากขึ้น

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด