ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : มองเหตุ “เศร้าสลด” กับการนำเสนอข่าว

หน้ารายการ
10 ต.ค. 65
กรณีการรายงานข่าวเหตุฆาตกรรมหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสมของสำนักข่าวบางแห่งว่ามีมากน้อยแค่ไหน ? ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ภาพรวมของรายงานข่าวนี้มีทั้งทำงานได้ดีและน่าเป็นห่วง โดยในส่วนที่ควรปรับปรุงคือ การนำเสนอภาพไม่เหมาะสม แม้จะมีการเบลอภาพ หรือใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วยก็ตาม

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : มองเหตุ “เศร้าสลด” กับการนำเสนอข่าว

10 ต.ค. 65
กรณีการรายงานข่าวเหตุฆาตกรรมหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสมของสำนักข่าวบางแห่งว่ามีมากน้อยแค่ไหน ? ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ภาพรวมของรายงานข่าวนี้มีทั้งทำงานได้ดีและน่าเป็นห่วง โดยในส่วนที่ควรปรับปรุงคือ การนำเสนอภาพไม่เหมาะสม แม้จะมีการเบลอภาพ หรือใช้กราฟฟิกเข้ามาช่วยก็ตาม

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด