ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

"Junior Geologist" นักธรณีวัยทีน เรียนรู้จากพื้นที่จริง รับมืออนาคต

หน้ารายการ
24 ม.ค. 66
"ออบขาบ" จุดท่องเที่ยวใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาของเยาวชนจากค่าย Junior Geologist ได้เป็นอย่างดี เมื่อโลกเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และเข้าใจในศาสตร์นี้จึงสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเพื่อรับมือกับอนาคต

"Junior Geologist" นักธรณีวัยทีน เรียนรู้จากพื้นที่จริง รับมืออนาคต

24 ม.ค. 66
"ออบขาบ" จุดท่องเที่ยวใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาของเยาวชนจากค่าย Junior Geologist ได้เป็นอย่างดี เมื่อโลกเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และเข้าใจในศาสตร์นี้จึงสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเพื่อรับมือกับอนาคต

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด