ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
5 พ.ย. 65
ต้นฤดูหนาว ฝุ่น PM 2.5 จะกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้ง ขณะที่ กทม.เพิ่งเคาะแผนแก้ฝุ่นปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ซึ่งในนั้นมีแผนรับมือฝุ่นสำหรับนักเรียนกว่า 2.6 แสนคนของโรงเรียนในสังกัด กทม.อยู่ด้วย . แต่ก่อนจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฝุ่นจริง วันนี้ กทม.จับมือกับ “โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น” ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น และจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและครูในสังกัด #ฝุ่น #ฝ่าฤดูฝุ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ฝุ่นฝุ่น PM2.5ฝุ่นละออง

ห้องเรียน (รู้) สู้ฝุ่น

5 พ.ย. 65
ต้นฤดูหนาว ฝุ่น PM 2.5 จะกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้ง ขณะที่ กทม.เพิ่งเคาะแผนแก้ฝุ่นปี 2566 ไปเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ซึ่งในนั้นมีแผนรับมือฝุ่นสำหรับนักเรียนกว่า 2.6 แสนคนของโรงเรียนในสังกัด กทม.อยู่ด้วย . แต่ก่อนจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฝุ่นจริง วันนี้ กทม.จับมือกับ “โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น” ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น และจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและครูในสังกัด #ฝุ่น #ฝ่าฤดูฝุ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ฝุ่นฝุ่น PM2.5ฝุ่นละออง

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด