ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ทางออกลดปมร้อน ขายที่ดินให้ต่างชาติ! (1 พ.ย. 65)

หน้ารายการ
1 พ.ย. 65
การระดมทุนเข้าประเทศกับการให้สิทธิคนต่างชาติซื้อที่ดินขนาด 1 ไร่ได้นั้น "นณริฏ พิศลยบุตร" นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ มองว่า วิธีการนี้เป็นเรื่องปกติในต่างประเทศ แต่ต่างประเทศจะมีการตรวจสอบเข้ม เพราะฉะนั้นไทยต้องออกแบบให้ดี เนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลคือ อาจมีการฟอกเงิน หรือแสวงผลประโยชน์บางอย่าง ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรับมือผลกระทบที่เกิดกับประชาชน เช่น ราคาบ้านอาจสูงได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ขายที่ดินให้ต่างชาติ

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : ทางออกลดปมร้อน ขายที่ดินให้ต่างชาติ! (1 พ.ย. 65)

1 พ.ย. 65
การระดมทุนเข้าประเทศกับการให้สิทธิคนต่างชาติซื้อที่ดินขนาด 1 ไร่ได้นั้น "นณริฏ พิศลยบุตร" นักวิชาการอาวุโสทีดีอาร์ไอ มองว่า วิธีการนี้เป็นเรื่องปกติในต่างประเทศ แต่ต่างประเทศจะมีการตรวจสอบเข้ม เพราะฉะนั้นไทยต้องออกแบบให้ดี เนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลคือ อาจมีการฟอกเงิน หรือแสวงผลประโยชน์บางอย่าง ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรับมือผลกระทบที่เกิดกับประชาชน เช่น ราคาบ้านอาจสูงได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ขายที่ดินให้ต่างชาติ

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด